Kosten

Ik werk momenteel zonder contracten met zorgverzekeraars. Dat betekent dat u afhankelijk van het type basisverzekering dat u heeft afgesloten mogelijk een gedeelte van de behandeling zelf zal moeten betalen. Hieronder kunt u hier meer over lezen. Praktisch betekent dit dat u de facturen zelf aan de praktijk betaalt en vervolgens indient bij uw zorgverzekering.

Alle aangeboden psychotherapie is opgenomen in de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet als specialistische GGZ. De therapie wordt vanaf 1 januari 2022 maandelijks afgerekend middels zorgprestaties waarvan de tarieven ieder jaar door de Nationale Zorgautoriteit worden vastgesteld.

Dit tarief is momenteel € 139,38 voor een sessie van 45 minuten. Via restitutie krijgt u afhankelijk van uw polis 60 tot 100 procent van uw verzekeraar vergoed.

Om uw behandeling vergoed te krijgen heeft u een verwijzing van een huisarts of een andere specialist nodig.

Mocht er geen sprake zijn van een diagnose onder de door het Zorginstituut Nederland vastgestelde definitie van verzekerde zorg is het tarief in 2022 € 110,00 per sessie van 45 minuten. In dat geval is een verwijzing niet nodig.

Algemene voorwaarden en afzeggingen

Afspraken kunnen tot 24 uur voor de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Dit kan telefonisch of per email. Voor afspraken die later worden afgezegd of vergeten zijn wordt € 75,00 in rekening gebracht. Deze factuur kan niet worden ingediend bij uw zorgverzekeraar.